Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
   ROZUMIEM

O NAS

KADRA PRACOWNICZA

 
KIEROWNIK PRACOWNI
dr Tomasz Zając

HMał-Jan

 
SPECJALISTA - PIELĘGNIARKA
 mgr Hanna Małachowska-Janik

 
SPECJALISTA TECHNICZNY
Bogdan Kmieciak

ABuchacz

 
SPECJALISTA TECHNICZNY
Anna Buchacz

 
SPECJALISTA TECHNICZNY
Łukasz Szczypka

O PRACOWNI... 

     Pracownia Badań Czynnościowych Człowieka AZS AWF Katowice proponuje Państwu możliwość wykonania kompleksowej oceny  wydolności fizycznej zawodników. Pracownia wyposażona jest w sprzęt najwyższej, światowej jakości, co potwierdzają liczne  badania naukowe realizowane w naszej pracowni. Prawdopodobnie jako jedyna pracownia tego typu w naszym kraju mamy  możliwość równoczesnego wykonywania dwóch badań ergospirometrycznych z pełną porównywalnością wyników. Możliwe jest to  dzięki wyposażeniu dwóch stanowisk w jednakową aparaturę pomiarową. Znacząco skraca to termin realizacji badań dla dużej grupy  sportowców, pozwalając na wykonanie w ciągu jednego dnia nawet do 12 badań tego typu.    

     Pracownia wyposażona jest również w dwie bieżnie mechaniczne oraz dwa cykloergometry najwyższej jakości, umożliwiające zarówno diagnostykę wydolności aerobowej jak i anaerobowej. Ponadto na wyposażeniu pracowni znajduje się ośmioelektrodowy analizator składu ciała firmy inBody. Posiadamy również możliwość wykonania zarówno podstawowych jak i zaawansowanych oznaczeń biochemicznych, umożliwiających pełną ocenę stanu wytrenowania sportowca, jaki i na obserwacje indywidualnych reakcji organizmu na zadany wysiłek. Aparatura, w jaką została wyposażona pracownia pozwala na szybkie wykonywanie wielu oznaczeń chemicznych, enzymatycznych, elektrolitowych, czy też gazometrycznych, umożliwiając tym samym wnikliwą ocenę stanu funkcjonalnego sportowca w danym momencie. Standardowo w pracowni wykonywane są oznaczenia m.in. zmian aktywności enzymów: kinazy keratynowej (CK), dehydrogenazy mleczanowej (LDH), a także mocznika, kreatyniny, stężenia elektrolitów, glukozy, trójglicerydów, cholesterolu oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Możliwa jest również kontrola parametrów hematologicznych krwi. Należy również zaznaczyć, iż pracownia jest w pełni klimatyzowana zapewniając tym samym pełną rzetelność i powtarzalność pomiarów. Badania wykonywane są przez wyspecjalizowany personel naukowo-medyczny, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, natomiast interpretacja wyników wraz z konsultacjami dokonywana jest przez dr Tomasza Zająca. W swojej ofercie posiadamy autorskie rozwiązania dla potrzeb większości dyscyplin sportu, istniej również możliwość skonsultowania i wdrożenia Państwa propozycji.

     Każdy człowiek posiada własne, ściśle określone uwarunkowania genetyczne odpowiadające za jego możliwości wysiłkowe. Jednakże, potencjał ten może być w pełni wykorzystany tylko poprzez specjalistyczny proces treningowy, wywołujący w organizmie szereg specyficznych zmian adaptacyjnych. Należy jednak zauważyć, że przystosowanie to jest niejednorodne i bardzo często przebiega z różną dynamiką. Uwarunkowane jest to przede wszystkim od aplikowanych obciążeń treningowych i uwarunkowań genetycznych. W efekcie charakter jak i wielkość zadawanych obciążeń treningowych wpływa bezpośrednio na przebieg procesów adaptacyjnych w organizmie, decydując o ich kierunku i dynamice. Dlatego dobór odpowiedniego obciążenia treningowego bezpośrednio wpływa na efektywność całego procesu treningowego.

KONTROLA PROCESU TRENINGOWEGO

     Dzięki systematycznemu dopływowi informacji o skutkach aktywności fizycznej i następujących w organizmie zmianach  adaptacyjnych w wyniku zadawanych obciążeń treningowych możliwa jest pełna indywidualizacja procesu treningowego umożliwiająca  pełne wykorzystanie fizjologicznych rezerw organizmu. W rezultacie systematyczny i precyzyjny proces kontroli jest jednym z  najważniejszych i zarazem najtrudniejszych elementów współczesnego procesu treningowego. Tylko poprzez zastosowanie systemu  kompleksowej kontroli uwzględniającej specyfikę uprawianej dyscypliny sportu można prześledzić przebieg procesów adaptacyjnych  będących odpowiedzią organizmu na zadawane obciążenia treningowe i startowe. Umożliwia to przejście od intuicyjnego do ściśle  precyzyjnego i kontrolowanego kierowania procesem treningowym, będącego na miarę potrzeb współczesnego sportu wyczynowego.

ROLA BADAŃ WYDOLNOŚCIOWYCH

     Zarówno w procesie selekcji jak i monitoringu treningu sportowego istotną rolę odgrywają badania wydolnościowe. Pozwalają one  zarówno na skuteczne wykrywanie wrodzonych predyspozycji wysiłkowych, a także umożliwiają ocenę aktualnego stanu wytrenowania  oraz analizę przebiegu zmian adaptacyjnych pod wpływem realizowanego treningu. W efekcie umożliwia to opracowanie skutecznych  metod treningowych dla danego sportowca, co ma decydujące znaczenie dla dalszej poprawy stanu wytrenowania w odpowiednim  czasie.

     Systematycznie wykonywane badania wydolnościowe umożliwiają  pełną indywidualizację obciążeń treningowych dla każdego  sportowca, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju formy sportowej. Niskie obciążenia treningowe, będące zbyt słabym bodźcem, nie  spowodują zmian adaptacyjnych w organizmie, z kolei zbyt duże obciążenia mogą spowodować zmiany patologiczne, przyczyniające  się do wystąpienia stanu przetrenowania. Dlatego optymalny dobór tych bodźców nabiera szczególnego znaczenia dla efektywnego  procesu treningowego.


ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z PBCZ-page-001